Xoá xác minh toàn khoản google Máy tính bảng Lenovo Tab 4 TB-8504X

Reading partition map... OK - LU Count : 1
Reading software info... OK [system]
   Model Name : Lenovo TB-8504X
   Product Name : TB-8504X
   Manufacturer : LENOVO
   Platform : QC_Reference_Phone
   Android Version : 8.1.0
   Security Patch : 2019-11-05
   Build ID : TB-8504X_S001031_191204_ROW
Erasing FRP... OK
Total sector : 64
Erasing USERDATA... OK
Rebooting... OK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây