Unlock Mở mạng sim Samsung A50 SM-A505FN lấy ngay

MODEL: SM-A505FN
IMEI: 35932xxx
SN: R58M9xx
UID: CE08193861AA25503F7E
SWVER: A505FNXXS9CUJ1/A505FNXXS9CUJ1/A505FXXS9CUJ1/A505FNXXU2ASH1/A505FNOVF9CUF1
Reading SAMSUNG ADB device info...OK
ADBSN: R58M91H83GY
DID: 2011D56E987E0611
MODEL: SM-A505FN
BOOTLOADER: A505FNXXS9CUJ1
MODEM VERSION: A505FXXS9CUJ1
MODEM BOARD: SHANNON337

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây