Vivo Y30i Vivo 2019 xoá mã bảo vệ | xoá mật khẩu màn hình | xóa xác minh tài khoản google

Vivo Y30i Vivo 2019 Remove Password – RemoveFRP

Waiting for device… COM5
Connection : USB 1.0 High-Speed
USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb – Version : 3.0.1504.0
Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Connecting to BROM… OK
Sending DA… OK [221.13 KiB]
Syncing with DA… OK
HW Chip : MT6765 [6765] – HW Ver : 0xCA00 – SW Ver : 0x0000
Bootloader Ver : 0x00 – Secure Ver : 0x00
Internal RAM Size : 256 KiB
External RAM Size : 768 MiB
Storage : EMMC – CID : 44000115.41443648.CC290242.B5674A06
Boot1 : 4 MiB – Boot2 : 4 MiB – RPMB : 16 MiB – User Area : 58.24 GiB
Reading partition info… OK [46]
Erasing FRP… OK
Formatting USERDATA… OK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây