Xoá xác minh tài khoản Google cho Huawei Nova 2i RNE-L22

Waiting for USB COM 1 port…..Detected {COM68}

Connecting to device…..OK

Writing data 1…..OK

Writing data 3…..OK

Rebooting device to fastboot…..OK

Waiting for fastboot device…..OK

Reading info…..OK

Device Model: RNE-L22

Device Serial: 8UEDU18227001318

Device IMEI: 868735033763451

Device IMEI2: 868735033789464

Device Firmware: :

Device FB Lock: UNLOCKED

Device USER Lock: LOCKED

Device Lock: unlocked

Resetting FRP…..OK

Operation {Reset FRP [Test Point]} ID: 16E765AE0873D4A7

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây