Moto G30 XT2129 FRP Bypass | Moto G30 xóa xác minh tài khoản google

Start FRP Unlock Task on 9/2/2022 9:37:04 AM +07:00
Waiting for device arrival.... OK
Model SKU: XT2129-2
Carrier: RETGB
Serial: ZT3224WK5S
Authorizing FRP Access...OK
Reboot bootloader...OK
Waiting for device arrival.... OK
Erasing FRP...OK
Erasing UserData...OK
Erasing Cache...OK
Final Step...OK
Rebooting...OK
FRP Unlock Task Successful!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây