Đây là rom combination, stock của chính hãng samsung phục vụ cho việc mở mạng, phá tài khoản google, chạy lại máy khi treo logo,……….

1.Samsung Galaxy Note 9 (N960N)

2.Samsung Galaxy Note 9 (N960F)

3.Samsung Galaxy Note 9 (N9600)

  • Stock

4.Samsung Galaxy Note 9 (N960U/U1)

5.Samsung Galaxy Note 9 (SCV40)

  • Combination

6.Samsung Galaxy Note 9 (SC-01L)

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây