Tạo USB Ra1nUSB iCloud Bypass trên Windows

File Ra1nUSB_HT này gồm có các phiên bản Checkra1n0.9 đến 0.12.0 ở trong sẵn rồi.- Update Tool minaUSB – Fix lỗi -20, Error code: -20 khi JailBreak

Yêu Cầu: 
1.USB dung lượng tối thiểu 4GB
2. Máy tính CPU Intel hoặc AMD    Case:
+ Các CPU Intel Core I, Xeon, Pentium, Celeron đều có thể cài.
+ Đối với dòng Pentium và Celeron sẽ cần phải FakeCPUID thành Core I tương ứng.    Laptop và Case đồng bộ
+ Các CPU Intel Core I

Cài Đặt:
– Dùng phần mềm balenaEtcher hoặc Transmac để tạo USB Boot ( Dùng balenaEtcher sẽ nhanh hơn Transmac rất nhiều )
– Vào BIOS và Tắt Secure boot, SATA Mode : AHCI- Với bản Intel: Đã Fix khi boot Legacy . Ưu tiên boot UEFI nếu máy có- Với bản AMD: Chỉ có thể boot UEFI- Boot UEFI có các Options còn Legacy sẽ không có ( file Ra1nUSB_HT thì boot chuẩn nào cũng sẽ ra UEFI )

Lưu Ý:

 • Bản Checkra1n 0.9.9, 0.10.0 chỉ là bản beta không phải bản release
 • Checkra1n chỉ hỗ trợ từ iphone 5s đến iphone X ( chạy ios 12.3 trở lên )
 • IOS từ 14.0 trở lên thì dùng checkra1n từ 0.11.0 trở lên
 • IOS từ 13.4 đến 13.7 thì dùng bản checkra1n từ 0.9.9 đến 0.12.0
 • IOS từ 13.0 đến 13.3.1 thì dùng bản checkra1n từ 0.9.2 đến 0.12.0 ( Trừ 5s là khó có thể dùng được bản 0.9.8, 0.9.8.x ,099 )
 • iCloudBypassCA Chỉ có thể bypass IOS từ 12.3 đến 13.2.3

Link Download

🖇 Link Download Ra1nUSB_HT:        

🖇 Link Dự phòng    (nếu link trên lỗi):  

🖇 balenaEtcher (Tạo USB boot):        Tải về

Gõ lệnh trong Terminal

 • Chế độ thông thường bảng checkra1n màu trắng
  nhập 09 sẽ ra Checkra1n 0.9
  nhập 091 sẽ ra Checkra1n 0.9.1
  nhập 092 sẽ ra Checkra1n 0.9.2
  nhập 093 sẽ ra Checkra1n 0.9.3
  nhập 0932 sẽ ra Checkra1n 0.9.3.2
  nhập 095 sẽ ra Checkra1n 0.9.5
  nhập 096 sẽ ra Checkra1n 0.9.6
  nhập 097 sẽ ra Checkra1n 0.9.7
  nhập 098 sẽ ra Checkra1n 0.9.8
  nhập 0981 sẽ ra Checkra1n 0.9.8.1
  nhập 0982 sẽ ra Checkra1n 0.9.8.2
  nhập 099 sẽ ra Checkra1n 0.9.9
  nhập 100 sẽ ra Checkra1n 0.10.0
  nhập 101 sẽ ra Checkra1n 0.10.1
  nhập 102 sẽ ra Checkra1n 0.10.2
  nhập 110 sẽ ra Checkra1n 0.11.0
  nhập 120 sẽ ra Checkra1n 0.12.0
  nhập fix20 sẽ ra minaUSB ( Dùng để fix lỗi -20, Error code: -20 khi JailBreak )
  nhập ra1nusb-bypass sẽ ra iCloudBypassCA

1 – Fix lỗi -20 ( Error code: -20 ) khi jailbreakVideo Hướng Dẫn chi tiết của kênh Dương iPhone

– Mở minaUSB (bằng cách nhập fix20 trên terminal)  rồi thao tác như ảnh

Hiện thông báo như này là fix hoàn tất

– Bây giờ ta tiến hành JailBreak lại

nguồn https://tuanrobert.blogspot.com/2020/04/ra1nusbht.html

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây