Unlock Samsung Galaxy A20 lấy liền| Mở mạng SM-S205DL

Device Model: SM-S205DL
AP Firmware: S205DLUDS7BTI1
CSC Firmware: S205DLTFN7BTI1
CP Firmware: S205DLUDS7BTI1
Firmware Country: TFV
Device Serial: R58N71NCREV
Device IMEI: 357626104939575

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây