Realme rmx3710 c55 xóa mật khẩu màn hình xóa xác minh tài khoản google lấy ngay

USB_SPEED: HIGH-SPEED
Device mode: brom
Init EXT RAM: : OK
INT_SRAM: 448.00 KB
EXT_RAM: 4.00 GB
Send 2nd DA: : OK
EMMC_ID: MMC256
EMMC_CID: 3201014D4D43323536516D783A212A15
EMMC_BOOT1: 4.00 MB
EMMC_BOOT2: 4.00 MB
EMMC_RPMB: 4.00 MB
EMMC_USER: 232.97 GB
Reading device Info
Brand: oplus
Model: ossi
Device: ossi
Manufacturer: oplus
Android version: 12
Incremental version: 1688404261148
Wipe Partition
Wipe Partition: frp
Wipe Partition: userdata

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây