Hướng dẫn xóa mật khẩu, FRP OPPO A83 (CPH1729) by MRT

⭕Dịch vụ phần mềm Online : bạn không cần phải đi xa ở nhà vẫn giải quyết được vấn đê bạn cần :
☑️Nhanh chóng
☑️chuyên nghiệp
☑️Hiệu quả
📌ZALO -WhatsApp : +84911268139
💲mb bank : 1140101029999
💲VCB : 0071000798701
💲Techcombank : 19033198050012 CHỦ TK VO LUC

1 BÌNH LUẬN

 1. Init Mobile BOOT2 …
  =====================Flash Type(eMMC)==============
  Flash Size: 0x0000000E8F800000 -> 59640M
  Flash ID: 0x1501005248363441
  Flash Name: Samsung_Unknow
  Flash symbol: RH64AB
  >>> Swich Mobile to Hight Speed Re\Wr Port…
  Get Mobile Port is: COM39
  >>> Device driver identification:
  MediaTek DA USB VCOM (Android)
  >>> Reading Mobile Map Data…Success
  >>>>Writeing Mobile data userdata …
  Corresponding operation completed!!!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây