Xóa mật khẩu , mã bảo vệ màn hình OPPO AX5S | CPH1920EX

Operation : Oppo/Realme Factory Reset (Meta)
Checking for existing META ports…
Found MediaTek USB VCOM (Android) (COM5) on COM5
Device Path : usb\vid_0e8d&pid_200e&rev_0409&mi_01
Configuring Communication Channel…
Reading phone information…
CPU : MT6765
SW Ver. : MOLY.LR12A.R2.TC16.SP.V50.5.P97
HW Ver. : OPPO_O1MP6_K65V1_64_BSP_HW
Brand: OPPO
Model: CPH1920
Name: unknown
Platform: unknown
OEM Prod.: CPH1920
OEM Device: unknown
Build Date: Thu Dec 10 16:17:17 CST 2020
Display ID: CPH1920EX_11_A.27
OTA Version: CPH1920EX_11.A.27_0270_202012101557
Patch Level: 2020-12-05
Starting Safe Factory Reset…
Reset success
Operation finished

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây