Xoá mã bảo vệ tài khoXoá mã bảo vệ tài khoản google Vivo Y15s V2120 PD2140F | Vivo Y15s V2120 PD2140F remove frp screen lock

Reading device info… OK
Model Name : V2120
Product Name : 2020
Manufacturer : vivo
Platform : k65v1_32_bsp_2g_ago
Android Version : 11
Security Patch : 2021-10-01
Display ID : RP1A.200720.012 release-keys
Build : eng.compil.20211029.154246
Build Date : Fri Oct 29 15:39:26 CST 2021
Vivo Model : 2020C
Vivo Version : PD2140F_EX_A_1.10.3
OS Name : vos
OS Version : 2.1
OS Build : Funtouch OS 11.1 Global
OEM Version : PD2140F_EX_CN-ZH_FULL_SC_NULL

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây