FIMWARE FOR Nokia 8

 GOOGLE DRIVE ANDROID FILE HOST

Firmware RevisionDescriptionAndroid SP LevelNote
NB1-303A-0-00WW-B01NB1 Global7.1.1 July 2017
NB1-309A-0-00WW-B01NB1 Global7.1.1 August 2017
NB1-435J-0-00WW-B01NB1 Global8.0.0 December 2017
NB1-484A-0-00WW-B01NB1 Global8.1.0 March 2018
NB1-488B-0-00WW-B04NB1 Global8.1.0 June 2018
NB1-511A-0-00WW-B01NB1 Global9.0.0 January 2019New Sparse
NB1-5140-0-00WW-B05NB1 Global9.0.0 February 2019New Sparse
NB1-5150-0-00WW-B03NB1 Global9.0.0 June 2019New Sparse
NB1-515A-0-00WW-B01NB1 Global9.0.0 July 2019New Sparse

Hãy Tham gia Nhóm facebook và FanPage  để được chia sẽ nhiều hơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây