FIMWARE FOR Nokia 7 Plus

 GOOGLE DRIVE ANDROID FILE HOST

Firmware RevisionDescriptionAndroid SP LevelNote
B2N-122E-0-00CN-B02B2N China8.0.0 February 2018
B2N-132E-0-00CN-B08B2N China8.0.0 March 2018
B2N-213C-0-00CN-B04B2N China8.1.0 April 2018
B2N-213C-0-00CN-B49B2N China8.1.0 April 2018Homebrew, Anti Force OTA
B2N-233C-0-00CN-B01B2N China8.1.0 July 2018
B2N-242C-0-00CN-B02B2N China8.1.0 August 2018
B2N-132E-0-00WW-B07B2N Global8.0.0 March 2018
B2N-213B-0-00WW-B05B2N Global8.1.0 April 2018
B2N-222M-0-00WW-B02B2N Global8.1.0 August 2018
B2N-339B-0-00WW-B03B2N Global9.0.0 November 2018New Sparse
B2N-346B-0-00CN-B02B2N China9.0.0 December 2018New Sparse

Hãy Tham gia Nhóm facebook và FanPage  để được chia sẽ nhiều hơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây