Masstel X6 xóa xác minh tài khoản Google thành công

EMMC gp1 size: 0 Mb
EMMC gp2 size: 0 Mb
EMMC gp3 size: 0 Mb
EMMC gp4 size: 0 Mb
EMMC user area size: 14800 Mb
Internal RAM size: 128 Kb
External RAM size: 1024 Mb
Reading partition…
Reading info…
Brand: Masstel
Manufacturer: teksun
Model: Masstel X6
Device: Masstel_X6
Android version: 8.1.0
Display ID: Masstel_X6_v10.0_20181112
Searching for signatures…
Resetting FRP lock..
Backup saved as Masstel_Masstel X6_13-03-2021_10-40-00.dump file
FRP lock is successfully reseted!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây