Arirang ATPA801 xóa mật khẩu xóa xác minh tài khoản google lấy ngay

Device Connected!
BootVersion : SPRD3
Boot : INF : 0_SC9863x_BASE : SC9863_eMMC_3GB_RS
Sending Init Boot ... 
Boot sent!
Kick FDL ... 
BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1
Protocol setup ... 
Port speed : 921600
Sending Flash Boot ... 
Boot sent!
Kick FLASH FDL ... 
FDL : 0x0002
FDL : Control transfered!

Boot Done!

Wipe Ok : UserData
Wipe Ok : Cache
Wipe Ok : FRP

Reconnect Power/Cable!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây