Masstel Tab 10 Pro xóa xác minh tài khoản goole – FRP lấy ngay

Reading Flash Info...
EMMC rpmb size: 4 Mb
EMMC boot1 size: 4 Mb
EMMC boot2 size: 4 Mb
EMMC gp1 size: 0 Mb
EMMC gp2 size: 0 Mb
EMMC gp3 size: 0 Mb
EMMC gp4 size: 0 Mb
EMMC user area size: 15028 Mb
Internal RAM size: 128 Kb
External RAM size: 1536 Mb
Reading partition...
Reading info...
Brand: Masstel
Manufacturer: lephone
Model: Tab10Pro
Device: Tab10Pro
Platform: mt6580
Android version: 9
Display ID: Masstel_Tab10Pro_V07_0104032019_190929
Searching for signatures...
Resetting FRP lock..
Backup saved as Masstel_Tab10Pro_30-07-2023_16-35-46.dump file
FRP lock is successfully reseted!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây