Đây là rom combination, stock của chính hãng samsung phục vụ cho việc mở mạng, phá tài khoản google, chạy lại máy khi treo logo,………

1.Samsung Galaxy Note 10 + (N975N)

  • Combination
  • Stock

2.Samsung Galaxy Note 10 + (N975F)

3.Samsung Galaxy Note 10 + (N9750)

  • Combination
  • Stock

4.Samsung Galaxy Note 10 + (N975U)

5.Samsung Galaxy Note  10 + (SCV37)

  • Combination
  • Stock

Pass : samfile.net

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây