Đây là rom combination, stock của chính hãng samsung phục vụ cho việc mở mạng, phá tài khoản google, chạy lại máy khi treo logo,……….

1.Samsung GALAXY PRO ( J730G)

  • Combination

                COMBINATION_OXA_FA70_J730GDXU6ASE1

  • Stock

                J730GDXU6CSF4_XXV

                J730GMUBS6BSC4_8.1.0_4File

2.Samsung GALAXY PRO ( J730K)

  • Combination

                 COMBINATION_KTC_FA70_J730SKLU1AQF6

  • Stock

                J730KKKU1AQL3_7.0_KTC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây