Huawei Nova 7i JNY LX2 JNY L22 JNY LX1 Huawei ID Remove done | Huawei Nova 7i JNY LX2 JNY L22 JNY LX1 xóa Huawei ID

 Name Huawei nova 7i
 Build Ver JNY-L22 10.1.0.298(C636E1R2P1)
 Vendor/Country hw/spcseas
 Custom Ver JNY-L22-CUST 10.1.0.1(C636) 
 Key Version huawei_key_v1 
 FB LockState locked 
 Dongle Info RSA-2048,0x9001,0x7000,0x6000,0x5100,0x5000 
 Base Ver JNY-LGRP2-OVS 10.1.0.298 
 Android Ver 10 
 Equipment Model JNY-L22
 Model JNY-LX2
 Preload Ver JNY-L22-PRELOAD 10.0.1.1(C636R2) 
 HWNFF Version Ver3.0 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây