Đây là rom combination, stock của chính hãng samsung phục vụ cho việc mở mạng, phá tài khoản google, chạy lại máy khi treo logo,……….

1.Samsung Galaxy Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

2.Samsung Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

3.Samsung Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

4.Samsung Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

5.Samsung Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

6.Samsung Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

5.Samsung Galaxy S10+ (G975)

 • Combination
 • Stock

6.Samsung Galaxy S10+ (G975)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây