Masstel tab 10 wifi xóa tài khoản google | Masstel tab 10 wifi FRP

SoC CPU : 3568 Flash CSx : 0x00 Flash Type : EMMC Flash Vend : SAMSUNG Flash Size : 0x0000000748000000 ( 29,13 GiB ) Flash Info : 524288/2048/40/0/1 Caps : 0x0115 : 0x0000 Connect Ok! Remove FRP 0 … FRP removed! Wiping UserData … Wipe DATA Ok!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây